Novosti

26.12.2012.

Proširenje sistema vatrodojave na objektu Termoelektrana Tuzla

U okviru radova na revitalizaciji i modernizaciji Bloka 6 Termoelektrane Tuzla naša firma je dobila povjerenje da instalira sistem dojave požara. Ovi radovi predstavljaju nastavak instaliranja novog sistema koji bi trebao da pokrije čitav objekat Termoelektrane.

Do sada je novim sistemom pokrivena samo upravna zgrada. Ovim proširenjem pokriće se i Blok 6 tako da će sistem imati po jednu centralu u Upravnoj zgradi i Bloku 6, kao i upravljačko-nadzorni terminal u Vatrogasnoj stanici Termoelektrane.

Ono što posebno treba istaći je instaliranje softvera za menadžment sistema vatrodojave koji će umnogome olakšati rad poslužiocima i podići nivo sigurnosti čitavog sistema na najvišu moguću razinu.

« Arhiva novosti