Novosti

26.07.2013.

Kantonalna bolnica Mostar – Pedijatrija i ginekologija

Firmi Arcus je dodijeljen posao na instaliranju sistema vatrodojave u objektu
bolnice za pedijatriju, ginekologiju i neonatologiju u sklopu Regionalnog medicinskog centra “Dr. Safet Mujić” u Mostaru.

Radovi za novu bolnicu finansiraće se kreditom namjenjenim za moderniziciju zdravstvenih ustanova u FBiH.

Predviđeno je da se radovi završe u roku od 18 mjeseci i nakon toga Mostar će dobiti nov i funkcionalan objekat u kojem će se građanke i građani Kantona moći liječiti.

Sigurnost po pitanju dojave požara riješiće oprema Cerberus PRO proizvođača Siemens. Instalirana će biti centrala FC724 sa potrebnim brojem automatskih detektora, ručnih javljača, alarmnih sirena, te neophodnih modula koji će obezbjediti vezu drugih sistema u objektu sa sistemom vatrodojave.

U sklopu sistema u garaži objekta biće postavljeni i detektori CO.

« Arhiva novosti