Novosti

19.12.2014.

Arcus zaštitio još jedan granični prelaz Bosne i Hercegovine

Granični prelaz Bijača je granični prelaz I kategorije i preko njega je dozvoljen promet svih vrsta robe između BiH i susjedne Hrvatske, a građen je po svim standardima Evropske unije. Prelaz se nalazi na koridoru 5C. Obzirom da će se vremenom završavati nove dionice ovog autoputa, granični prelaz Bijača dobijat će na važnosti.

Firmi Arcus je ukazano povjerenje da nakon ranijih sličnih poslova na nekoliko graničnih prelaza između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, ugradi sistem vatrodojave i na ovom graničnom prelazu.

Etapna gradnja i razuđenost objekata predstavljali su izazove tokom izgradnje. Granični prelaz se zbog svoje specifičnosti sastoji od većeg broja objekata: centralna zgrada na dva nivoa za potrebe carinske službe UIO i Granične policije BiH, zgrada za carinike i granične policajce nadležne za robni promet, objekat za detaljni pregled vozila, objekat za smještaj inspekcija (tržna, fito i sanitarna inspekcija), objekat za smještaj službenika Ureda za veterinarstvo BiH, te od pratećih objekata: agregatska-stanica, trafo-stanica, te sanitarni čvorovi za putnike i korisnike carinskog terminala.

U svakom od objekata instalirani su potrebni uređaji koji služe za rano otkrivanje požara, a svi su putem položene instalacije između objekata povezani na zajedničku centralu sa kojom čine jedinstven sistem.

Završetkom ovog objekta firma Arcus je dodala još jedan objekat u nizu objekata na koridoru 5C u čijoj je gradnji učestvovala.

« Arhiva novosti