Novosti

15.12.2019.

Završeni radovi na ugradnji sistema vatrodojave u objektu Naftni terminal u Živinicama

Nakon uspješne ugradnje Sistema vatrodojave u Naftnom terminal Hifa oil u Zenici, firmi Arcus je dodijeljen posao ugradnje sistema vatrodojave i u Naftnom terminal u Živinicama, a sve u okviru rekonstrukcije koje je planiralo Privredno društvo Terminali Federacije.

Terminal nije bi u funkciji od 1996. godine. U međuvremenu su neke instalacije i sistemi zastarjeli i postali nefunkcionalni. Većina instalacija više od 20 godina nije ispitivana na ispravnost i funkcionalnost u skladu sa propisima, a i skladišni kapaciteti nisu korišteni. Zbog toga je izvršena rekonstrukcija i modernizacija svih dijelova terminala do nivoa da zadovoljavaju sve važeće tehničke standarde i zakonske propise BiH.

Za sistem vatrodojave položena je potpuno nova instalacija, a upotrijebljeni su elementi proizvođača Siemens CerberusPRO.

U krugu Naftnog terminala nalazi se više objekata koji su zaštičeni: portirnica, dispečerski centar, rezervoari naftnih derivata, autopunilište, vagonsko pretakalište itd. Rezervoari naftnih derivata zaštičeni su posebnim termo senzorskim kablom obzirom na vrlo sužene mogućnosti detekcije pojave požara.

« Arhiva novosti